Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Αντανακλάσεις ζωής


Ο φωτογράφος Tom Hussey δημιούργησε μια σειρά από εικόνες που θα σας μιλήσουν, δεν έχει σημασία η ηλικία σας, η φυλή, οι πεποιθήσεις ή το επάγγελμα.

Οι αντανακλάσεις απεικονίζουν πόσο πολύ έχουμε αλλάξει στη ζωή μας και το πώς φαίνεται να συμβαίνουν όλα με τη μία, ασχέτως με το πόσο πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα περνούν.

Η αντανάκλαση δίνει πληροφορίες για τις προηγούμενες ζωές αυτών των ηλικιωμένων πολιτών