Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Ψήφισμα Π.Ο. Ξηρολιβάδου. Αντίδραση στο λατομείο - μαμούθ

1. Καταδικάζει με τον πιo απερίφραστο τρόπο την υπ’ αριθμόν πρωτ. 123472/2403 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου) έκτασης 540.975 τ.μ. και των συνοδών αυτής έργων στη θέση "Ξηρολίβαδο" Δ.Δ. Κουμαριάς, Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας από την εταιρία "ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.".
2. Επισημαίνει ότι η τυχόν εκμετάλλευση αυτού του λατομικού χώρου θα επιφέρει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, ανεπανόρθωτη ζημία στην τουριστική ανάπτυξη του Βερμίου και της ευρύτερης περιοχής και θα θέσει σε διαρκή απειλή την σωματική και περιουσιακή ακεραιότητα των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.
3. Εκφράζει την πλέον έντονη διαμαρτυρία για το γεγονός ότι η εν λόγω Κ.Υ.Α εκδόθηκε κατά πλήρη περιφρόνηση της βούλησης της Ημαθιώτικης Κοινωνίας η οποία απέρριψε κατηγορηματικώς την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση του εν λόγω λατομικού χώρου με διαρκείς κινητοποιήσεις, αποτυπωθείσα δε με τον πιο ομόθυμο τρόπο στις : α) υπ’ αριθμόν 226/2007 ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας, β) υπ’ αριθμόν 613/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, αλλά και γ) στις αποφάσεις των Δημοτικών Διαμερισμάτων, δ) πλείστων Φορέων και ε) των Λαϊκών Συνελεύσεων των κατοίκων του Ξηρολιβάδου.
4. Ζητά από τα αρμόδια Κυβερνητικά Όργανα την άμεση ανάκληση ή ακύρωση της εν λόγω Κ.Υ.Α.
5. Αποφασίζει την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για την ανάκληση ή ακύρωση της εν λόγω Κ.Υ.Α. και αναστολή της υλοποίησής της.
6. Αποφασίζει να ζητήσει συμπληρωματικά και την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για την ανάκληση ή ακύρωση της εν λόγω Κ.Υ.Α. και αναστολή της υλοποίησής της από κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οποιονδήποτε ιδιότητα έχοντες έννομο συμφέρον περί τούτου.
7. Θέτει ενώπιον του ζητήματος τους Βουλευτές του Νομού, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, τον Δήμο Βέροιας, τα Δημοτικά Διαμερίσματα και τους φορείς από τους οποίους αναμένει να λάβουν θέση και να ασκήσουν κάθε πολιτική, κοινωνική και ένδικη πίεση προκειμένη να αποτραπεί η φυσική καταστροφή του Βερμίου που βρίσκεται προ των πυλών.
8. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Ξ. να μετέλθει κάθε έννομο μέσον και να ενεργοποιήσει κάθε απαιτούμενη δράση, ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση του υπερλατομείου στις δασοκαλυμένες πλαγιές του Βερμίου και του δίδει ειδικά την πληρεξουσιότητα όπως τούτο επιλέξει τον ή τους Δικηγόρους, με ή δια των οποίων ο Π.Ο.Ξ. θα παραστεί στις συζητήσεις των ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων τα οποία θα ασκήσει.
8. Αποφασίζει τη σύσταση Ειδικού Ταμείου στο οποίο θα συγκεντρώνονται χρήματα για την ευόδωση του σκοπού αυτού, όπως τούτος έχει τεθεί σύμφωνα με όλα τα παραπάνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: