Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Εγκύκλιο σημείωμα Μητροπολίτη Βεροίας για τα εγκαίνια της Παλαιάς Μητρόπολης


Με την ευκαιρία των Εγκαινίων του παλαιού Μητροπολιτικού ιερού Ναού αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων εξέδωσε το παρακάτω Εγκύκλιο σημείωμα:
 
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μία ἐπιθυμία πολλῶν ἐτῶν γίνεται πραγματικότης. Μία προσπάθεια πολλῶν ἐτῶν ὁλοκληρώνεται. Ἕνας ναός, ὁ ἱστορικός καί περικαλλής μητροπολιτικός ναός τῆς πόλεώς μας, ὁ ναός τῶν ἁγίων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου, ἕνα μνημεῖο ἐξαιρετικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί μοναδικῆς ζωγραφικῆς, ἕνας αἰχμάλωτος ναός ἐλευθερώνεται μέ καθυστέρηση 104 ἐτῶν καί ἀπολαμβάνει ἐπιτέλους τό πρώτιστο κάλλος.

Ἀπό τῆς καταστάσεώς μου ὡς μητροπολίτου τῆς ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας εἶχα ἐκφράσει τή δέσμευσή μου νά κάνω ὅ,τι εἶναι δυνατόν ὥστε ἡ Παλαιά Μητρόπολη τῆς Βεροίας, ἡ ὁποία 82 χρόνια μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως παρέμενε κλειστή καί μέ ἐμφανεῖς τίς καταστροφές ἀπό τήν πρότερη χρήση, νά ἀποκατασταθεῖ καί νά ἀποδοθεῖ καί πάλι στή θεία λατρεία.

Χρειάσθηκε δυστυχῶς νά περάσουν ἀπό τότε 22 χρόνια, νά γίνουν ἐπίμονες καί σύντονες προσπάθειες πολλῶν ἀνθρώπων καί φορέων τῆς πόλεώς μας, νά δοθοῦν ἀγῶνες, νά ἑνώσουν τίς δυνάμεις τους πολλοί γιά νά φθάσουμε ἐπιτέλους σέ ἕνα αἴσιο τέλος.

Δοξάζουμε καί εὐλογοῦμε τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά δοῦμε αὐτό τό μεγάλο ἔργο νά ὁλοκληρώνεται. Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅσους συνέβαλαν καθοριστικά στήν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου καί συγχρόνως τοῦ χρέους τῆς πόλεώς μας ἔναντι τῶν πατέρων μας καί τῆς ἱστορίας. 

Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τούς ἑκάστοτε ὑπουργούς Πολιτισμοῦ, ἀπό τόν κ. Θάνο Μικρούτσικο μέχρι τόν κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ καί τόν κ. Παῦλο Γερουλάνο, καί τούς προϊσταμένους τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, ἀπό τόν κ. Ἀντώνιο Πέτκο μέχρι τήν κ. Ἀγγελική Κοτταρίδη καί τούς συνεργάτες τους, οἱ ὁποῖοι ἐπωμίσθηκαν τό βάρος τοῦ σχεδιασμοῦ καί τῆς ὑλοποιήσεως τῆς ἀναστηλώσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ παλαιοῦ Μητροπολιτικοῦ μας ναοῦ, ἀλλά καί τήν Κίνηση πολιτῶν Βεροίας ἡ ὁποία μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν καί μέ τίς συναντήσεις μέ τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς Πολιτισμοῦ ὑποστήριξε ἀποφαστικά τήν προώθηση τοῦ ἔργου καί τήν πραγματοποίησή του.

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Παλαιᾶς Μητροπόλεως καί ἡ παράδοσή της στή λατρεία ἀλλά καί στή διάθεση τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς πόλεώς μας, τῆς ὁποίας θά ἀποτελεῖ πλέον τό νέο κέντρο, τιμᾶ τήν πόλη μας καί χαροποιεῖ ὅλους μας. 

Γι᾽ αὐτό καί σᾶς καλῶ καί σᾶς προσκαλῶ ὅλους νά συμμετάσχετε στά ἐγκαίνια τοῦ παλαιοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου ἀποδίδοντας τιμή καί εὐγνωμοσύνη στόν Θεό καί στούς ἁγίους πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους. 

Οἱ τελετές γιά τά ἐγκαίνια τοῦ παλαιοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ θά ἀρχίσουν τό Σάββατο 4 Ἰουνίου μέ τήν προετοιμασία τῶν μαρτυρικῶν λειψάνων καί τόν Ἑσπερινό τῶν ἐγκαινίων στίς 6:30 τό ἀπόγευμα στόν λειτουργοῦντα ἤδη Μητροπολιτικό ναό (τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως), ἀπό τόν ὁποῖο τήν ἑπομένη ἡμέρα, Κυριακή 5 Ἰουνίου, στίς 8  τό πρωί θά ξεκινήσει ἡ λιτανευτική πομπή πρός τόν ἐγκαινιαζόμενο παλαιό Μητροπολιτικό ναό γιά τή μεταφορά τῶν ἁγίων καί μαρτυρικῶν λειψάνων τά ὁποῖα θά λιτανευθοῦν πέριξ τοῦ ἐγκαινιαζομένου ναοῦ. Ἐν συνεχείᾳ θά εἰσέλθουμε θριαμβευτικά στόν ἱερό ναό γιά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων καί τήν κατάθεση τῶν ἱερῶν μαρτυρικῶν λειψάνων στήν ἁγία Τράπεζα εἰς διηνεκῆ ἁγιασμό καί θά τελέσουμε τήν πρώτη πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία μέ τήν παρουσία ἐκπροσώπων ὅλων τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, πατρικά ὅλους νά συμμετάσχουμε στή μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων, στή μεγάλη αὐτή χαρά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά νά δοξάσουμε τόν Θεό καί νά τοῦ ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες μας καί γι᾽ αὐτή τή μεγάλη εὐλογία πού μᾶς χαρίζει, τήν εὐλογία τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ παλαιοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ, τοῦ καυχήματος τῆς πόλεως τῆς Βεροίας καί τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, 104 χρόνια μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Βεροίας. Εἶναι μία μοναδική ἡμέρα γιά τήν πόλη καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπό τήν ὁποία, σᾶς παρακαλῶ, νά μήν λείψει κανείς. Γιά τήν ἀπρόσκοπτη συμμετοχή τῶν πιστῶν στίς τελετές τῶν Ἐγκαινίων τήν ἐρχόμενη Κυριακή δέ θά λειτουργήσουν οἱ Ἱεροί Ναοί Ἁγίου Ἀντωνίου, Ἁγίου Στεφάνου, Ἁγίου Σάββα, Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίου Τιμοθέου. 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια: