Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Στο κυνήγι της γκαρσονιέρας

Εν αναμονή της νέας φοιτητικής χρονιάς οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι φοιτητές και οι οικογένειές τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναζήτηση στέγης.
Όπως επισημαίνουν, η διάρκεια μίσθωσης του σπιτιού καλό θα ήταν να μην ξεπερνά τους δώδεκα μήνες. «Κι αυτό, γιατί ο φοιτητής, γνωρίζοντας με τον καιρό την περιοχή όπου διαμένει, έχει τη δυνατότητα ενδεχομένως να ανακαλύψει καλύτερες για αυτόν ευκαιρίες» εξηγούν.

Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση παρατηρείται στα αστικά κέντρα, γι’ αυτό οι νεαροί ενοικιαστές οφείλουν να ενημερώνονται για τις αλλαγές που συμβαίνουν στον χώρο της μίσθωσης ακινήτων. «Έχουν συμβεί περιστατικά που ο ιδιοκτήτης υποχρέωσε τον ενοικιαστή να πληρώσει χαρτόσημο, ενώ έχει καταργηθεί» σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές.

Συμβουλές προς γονείς και μαθητές

Εν όψει της νέας φοιτητικής χρονιάς, γονείς και μαθητές καλό θα ήταν να ξεκινήσουν από τις τοπικές εφημερίδες, να αξιολογήσουν τις μικρές αγγελίες που υπάρχουν στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων των σχολών, να επισκεφθούν μεσιτικά γραφεία, να κάνουν μια βόλτα στην πόλη.

Ειδικότερα:

- τα σπίτια στο κέντρο των πόλεων είναι, κατά κανόνα, παλαιότερα και πιο ακριβά σε σχέση με αυτά που βρίσκονται εκτός κέντρου

- πρέπει να ελέγχουν την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι παρέχει αυτή (super market, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).

- πρέπει να ελέγχουν καλά το σπίτι, για να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες και να τις επισημαίνουν στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσουν να κατοικούν στο σπίτι.

- χρειάζεται μεγάλη προσοχή, όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη για την ενοικίαση του σπιτιού.

Επίσης, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι:
- στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές

- η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια, ακόμα κι αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος

- αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται, ετησίως, κατά ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες

- η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει, μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο

- Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται

- η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει, με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή

- προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα

- ο νόμος επιτρέπει να καταβληθεί εγγύηση μέχρι του ποσού που ισούται με το άθροισμα δύο μηνιαίων μισθωμάτων (ενοικίων)

- οι φοιτητές δεν πρέπει να αποδέχονται και να υπογράφουν όρους που δεν κατανοούν ή με τους οποίους δεν συμφωνούν απόλυτα - Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς για τους ενοικιαστές, π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια μέχρι τη λήξη». Τέτοιους όρους τους διαγράφουν.

- ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί κατάλληλα, κατά τη μίσθωση

- ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου

- ο ιδιοκτήτης δεν αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο ακίνητο

- ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: