Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης από 1-1-2015

fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064_L
Με το δεδομένο της παράτασης για 2 επιπλέον χρόνια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που έληγε στις 31-12-2014, ας δούμε τους νέους συντελεστές που ισχύουν από 01-01-2015 οι οποίοι και θα είναι με βάση τη νομοθετική διάταξη μειωμένοι κατά 30%.


Οι νέοι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύουν από την αρχή του χρόνου και επιβάλλονται επί του συνολικού εισοδήματος όλων των φορολογουμένων, διαμορφώνονται ως εξής:

- Για συνολικό  εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ,  με συντελεστή 0,7% (από 1%) επί ολόκληρου του ποσού.

- Για συνολικό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 1,4% (από 2%) επί ολόκληρου του ποσού.

- Για συνολικό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ,με συντελεστή 2,10% (από 3%) επί ολόκληρου του ποσού.

- Για συνολικό εισόδημα από 100.001 ευρώ και άνω, με συντελεστή 2,8% (από 4%) επί ολόκληρου του ποσού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μείωση του φόρου σε σχέση με το 2014 για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης , ανά κατηγορία εισοδήματος θα είναι :

  • Από 39 έως 60 ευρώ, για συνολικό εισόδημα  από 13.000 έως και 20.000 ευρώ.
  • Από 138 έως και 300 ευρώ για συνολικό εισόδημα πάνω από 20.000 και μέχρι 50.000 ευρώ.
  • Από 495 έως και 900 ευρώ για συνολικό εισόδημα πάνω από 50.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.
  • Από 1.440 ευρώ και πάνω για συνολικό εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ.

Απαραίτητη διευκρίνηση ότι τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 που θα δηλωθούν εντός του 2015 , θα υπόκεινται στους ισχύοντες συντελεστές των προηγούμενων ετών (χωρίς μείωση).

Δεν υπάρχουν σχόλια: