Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Μελέτειον Παρθεναγωγείον

"Μελέτειον Παρθεναγωγείον ιδρυθέν υπό του
Πανοσιωτάτου εν Ιερομονάχοις Κυρίου Κυρίου Μελετίου
Κασταμονίτου του εκ Βεροίας, προσδωρηθέν δε σπουδαίς
χάριν της θηλείας Νεολαίας της Πατρίδος αυτού
και λαβόν παρά των ευγνομονούντων κατοίκων
της Βεροίας την προσωνυμίαν του ιδρυτού
έλαβεν πέρας 14 Ιουλίου 1874 επιστατούντος
του αξιεπαίνου αυτού αδελφού του Παρύτου
Κυρίου Κυρίου Θωμά Αυξεντίου"

Δεν υπάρχουν σχόλια: