Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Περί ασυμβίβαστου στο ΠΑΣΟΚ

Περί ασυμβίβαστου στο ΠΑΣΟΚ ( ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απο ΕΚΑΠ)
21. Εάν θέλω να είμαι υποψήφιος στην Νομαρχιακή μου Επιτροπή τι ασυμβίβαστα έχω;
- Η θέση του Γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής και του Αναπληρωτή Γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη:
α) με έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο Κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβάνονται Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης) κατόπιν διορισμού ή εκλογής,
β) με τη θέση Υποψηφίου Νομάρχη - Αντινομάρχη, Υποψηφίου Βουλευτή, Δημάρχου - Αντιδημάρχου,
γ) εργαζομένου στο ΠΑΣΟΚ στην ίδια γεωγραφική ενότητα,
δ) έμμισθου συνεργάτη Βουλευτή της ίδιας γεωγραφικής ενότητας.

Η θέση του Υποψηφίου Νομαρχιακής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με τις θέσεις:
α)Υποψηφίου Γραμματέα Συντονιστικής Επιτροπής Τοπικής Οργάνωσης,
β)Υποψηφίου Μέλους Συντονιστικής Επιτροπής Τοπικής Οργάνωσης.
................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: