Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Γαλάζιες σημαίες για 408 παραλίες της Ελλάδας το 2014

Γαλάζιες σημαίες για 408 παραλίες της Ελλάδας το 2014

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών με “Γαλάζια Σημαία” για το 2014.

Με 408 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι, όπως τα τελευταία χρόνια, τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.372 ακτές και 650 μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς, να αυξηθεί ο αριθμός των ελληνικών βραβευμένων μαρινών.

Το Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, θεωρούμενο το πιο γνωστό περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, στις ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα 32 αυστηρά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.


Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά. Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα FEE (Foundation for Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας (1951), που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε δράσεις και προγράμματα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. (www.eepf.gr)


Ως εκπρόσωπος του FEE, η ΕΕΠΦ είναι ο Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” από το 1992. Οι διαδικασίες του Προγράμματος Η ακτή που επιθυμεί να λάβει το βραβείο “Γαλάζια Σημαία”, πρέπει να πληροί όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα κριτήρια. Για τις ακτές υπάρχουν 33 αυστηρά κριτήρια και για τις μαρίνες 25.
Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν στο διάστημα του καλοκαιριού τη συμμόρφωση στα κριτήρια του Προγράμματος, επισημαίνοντας στον Εθνικό Χειριστή τυχόν προβλήματα και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή της “Γαλάζιας Σημαίας” και απόσυρση της ακτής ή μαρίνας από την ελληνική και διεθνή ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι αξιολογήσεις των επιθεωρητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, όταν αυτή, μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εξετάζει και αξιολογεί τις υποψηφιότητες ακτών και μαρινών για τον επόμενο χρόνο.
Η ακτή ή μαρίνα που θα έχει βραβευθεί το προηγούμενο καλοκαίρι με τη Γαλάζια Σημαία για τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια του Προγράμματος, έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια για βράβευση την επόμενη χρονιά, εφόσον αποδείξει στις Επιτροπές Κρίσεων ότι πράγματι εξακολουθεί να το αξίζει.

Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:


Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα: http://www.bathingwaterprofiles.gr του ΥΠΕΚΑ.
• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.
Β. Οργάνωση ακτής
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών.
• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Γ. Ασφάλεια επισκεπτών
• Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
• Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.
• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να επιβεβαιώνουν και υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.
• Εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.

Στατιστικά στοιχεία

1. Σύνολο βραβευμένων ελληνικών ακτών και μαρινών κάθε χρόνο

ΈτοςΑκτέςΜαρίνες
1988
7
8
1989
6
8
1990
82
6
1991
178
8
1992
235
5
1993
237
7
1994
287
4
1995
282
4
1996
311
4
1997
311
5
1998
326
7
1999
318
9
2000
319
8
2001
351
8
2002
354
7
2003
373
5
2004
378
7
2005
383
5
2006
411
5
2007
428
9
2008
430
8
2009
425
8
2010
421
9
2011
387
9
2012
394
9
2013
393
9
2014
408
10

2. Οι νομοί τις περισσότερες "Γαλάζιες Σημαίες" στις ακτές τους

Νομός

2011
2012
2013
2014
Λασίθι
40
40
36
42
Χαλκιδική
30
35
35
33
Κέρκυρα
33
35
35
30
Δωδεκάνησα
37
37
25
29
Χανιά
26
25
20
29
Κυκλάδες
24
20
16
20
Ρέθυμνο
18
18
18
17
Ηράκλειο
14
14
14
17
Καβάλα
13
16
16
16
Μαγνησία
21
15
15
16
Αττική
13
12
13
13
Κορινθία
8
11
13
13
Λέσβος
15
10
13
13
Κεφαλληνία
11
11
9
12
Θεσσαλονίκη
11
11
11
11
Λακωνία
10
7
11
10
Ζάκυνθος
7
9
9
9

3. Οι Δήμοι με τις περισσότερες "Γαλάζιες Σημαίες" στις ακτές τους

ΔΗΜΟΣ
2012
2013
2014
Κέρκυρας - Ν. Κέρκυρας
35
35
30
Αγ. Νικολάου - Ν. Λασιθίου
22
23
25
Ρόδου - Ν. Δωδεκανήσου
32
20
24
Αριστοτέλη - Ν. Χαλκιδικής
14
14
13
Σιθωνίας - Ν. Χαλκιδικής
13
12
13
Κεφαλλονιάς - Ν. Κεφαληνίας
11
9
12
Χανίων - Ν. Χανίων
11
11
11
Χερσονήσου - Ν. Ηρακλείου
8
8
11
Βόλου - Ν. Μαγνησίας
8
10
10
Λέσβου - Ν. Λέσβου
7
10
9
Ζακύνθου - Ν. Ζακύνθου
9
9
9
Σητείας - Ν. Λασιθίου
10
5
9
Ρεθύμνης - Ν. Ρεθύμνης
9
9
9
Ιεράπετρας - Ν. Λασιθίου
8
8
8
Βόλβης - Ν. Θεσσαλονίκης
7
6
7
Λευκάδας – Ν. Λευκάδας
7
6
7
Λοκρών – Ν. Φθιώτιδας
6
8
6
Μονεμβασιάς - Ν. Λακωνίας
4
6
6
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης – Ν. Κορινθίας
6
6
6
Αποκορώνου - Ν. Χανίων
6
5
6
Κασσάνδρας – Ν. Χαλκιδικής
6
7
5
Θάσου - Ν. Καβάλας
5
5
5
Κατερίνης - Ν. Πιερίας
5
5
5
Κω - Ν. Δωδεκανήσου
5
5
5
Μαλεβιζίου - Ν. Ηρακλείου
5
5
5
Παγγαίου - Ν. Καβάλας
5
5
5
Σαρωνικού - Ν. Αττικής
5
5
5
Πρέβεζας – Ν. Πρέβεζας
0
2
5
Καντάνου-Σελίνου – Ν. Χανίων
5
0
5
Πάρου – Ν. Κυκλάδων
4
3
5

Δείτε τις 408 Ελληνικές ακτές και τις δέκα μαρίνες που βραβεύτηκαν ανά Νομό


Νομός Αιτωλοακαρνανίας Νομός Αργολίδας Νομός Αρκαδίας Νομός Αττικής Νομός Αχαϊας Νομός Βοιωτίας Νομός Δωδεκανήσου Νομός Έβρου Νομός Εύβοιας Νομός Ζακύνθου Νομός Ηλείας Νομός Ηρακλείου Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Καβάλας Νομός Κέρκυρας Νομός Κεφαλονιάς Νομός Κορινθίας Νομός Κυκλάδων Νομός Λακωνίας Νομός Λάρισας Νομός Λασιθίου Νομός Λέσβου Νομός Λευκάδας Νομός Μαγνησίας Νομός ΜεσσηνίαςΝομός Ξάνθης Νομός Πιερίας Νομός Πρεβέζης Νομός Ρεθύμνου Νομός Ροδόπης Νομός Σάμου Νομός Σερρών Νομός Φθιώτιδας Νομός Φωκίδας Νομός Χαλκιδική ς Νομός Χανίων Μαρί

Δεν υπάρχουν σχόλια: