Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Εκτός εκλογών ο συνδυασμός Σκουμπόπουλου!

Απορρίφθηκε πριν από λίγο από το Πρωτοδικείο Βέροιας η ένσταση του συνδυασμού Αυτοδιοικητική Συνεργασία Χρήστος Σκουμπόπουλος, με συνέπεια να ισχύει η μη ανακήρυξή του. Συνεπώς ο συνδυασμός δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές της Κυριακής.


laos-epea.gr 
Ο λόγος απόρριψης της ένστασης...

Αντίγραφο της απόφασης απόρριψης της ένστασης (υπ’ αριθμ. 43/16-5-2014) του συνδυασμού Σκουμπόπουλου εξασφάλισε το laos-epea.gr, σύμφωνα με την οποία η ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη για καθαρά τυπικούς λόγους.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται μεταξύ των άλλων στο σκεπτικό της απόφασης: «από τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 3852/2010 δεν προβλέπεται πλέον η δυνατότητα άσκησης αυτοτελούς ένστασης κατά της απόφασης του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου με την οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι συνδυασμοί για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, αλλά τυχόν πλημμέλειες της απόφασης αυτής (όπως και των λοιπών πράξεων της εκλογικής διαδικασίας) μπορούν να προβάλλονται και να εξετάζονται στα πλαίσια ασκηθείσας ένστασης κατά της τελικής απόφασης ανακήρυξης των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων τους που εξελέγησαν, η οποία και μόνο παραδεκτώς προσβάλλεται, είναι δε απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι με το Ν. 3852/2010 δεν καταργήθηκε η δυνατότητα άσκησης ενστάσεως και κατά της απόφασης ανακήρυξης των συνδυασμών των υποψηφίων. Ενόψει αυτών συνεπώς, το δικαστήριο κρίνει ότι η υπό κρίση ένσταση κατά της 8/ΕΠ/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας περί ανακηρύξεως των υποψηφίων συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 στο Δήμο Βέροιας πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, ενώ, περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Άρθρο 277, παρ. 9, εδάφιο Α, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).»

Δεν υπάρχουν σχόλια: