Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Βασ. Παπαδόπουλος: Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος όφειλε να γνωρίζει...

papadopoylos
Ο αντιδήμαρχος Βέροιας Βασίλης Παπαδόπουλος δήλωσε τα εξής: 

"Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, 
Λίγες μέρες, πριν από τις Δημοτικές εκλογές, θεωρώ, υποχρέωσή μου να γνωστοποιήσω για άλλη μια φορά δράσεις και έργα, που υλοποιεί ο Δήμος Βέροιας και συνδέονται με την καθημερινότητα. Να καταθέσω απόψεις και δεδομένα, που βοηθούν, στον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο και τα οποία όφειλε να γνωρίζει, κατά την εκτίμησή μου, κάθε υποψήφιος Δήμαρχος, όταν συνέτασσε το πρόγραμμά του. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος όφειλε να γνωρίζει:
 • Η δραματική μείωση του μόνιμου προσωπικού του Δήμου,
 • Η απαγόρευση των προσλήψεων μέχρι το έτος 2016,
 • Η εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα για μηνιαία υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Δήμου, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 16 ώρες για όλο το προσωπικό και κατ’ εξαίρεση 30 ώρες για το προσωπικό καθαριότητας,
 • Η δημιουργία συνεργείου 24ωρης λειτουργίας, όλο το χρόνο, για την απομάκρυνση των απορριμμάτων, την αποκατάσταση βλαβών σε δρόμους, πεζοδρόμια, κολώνες φωτισμού, διαβάσεις πεζών, κλπ., προϋποθέτει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες εξειδικευμένων τεχνιτών,
 • Η πρόσληψη εκατοντάδων εποχιακών εργατών, που πραγματοποιούνταν στον “μικρό” Καποδιστριακό Δήμο Βέροιας, πέρασε ανεπιστρεπτί,
 • Οι υπηρεσίες αυτές είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή το κόστος λειτουργίας τους μετακυλύεται στους δημότες.
Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία ενός μεγάλου ή πολλών μικρών συνεργείων, που να λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Ο μόνος τρόπος για να υλοποιηθεί μια τέτοια πρόταση είναι να γίνει μεγάλη αύξηση των ανταποδοτικών–δημοτικών τελών.

Παρόλες τις δυσκολίες και τους περιορισμούς:
Οι δρόμοι της Βέροιας πλένονται τακτικά και διατηρούνται καθαροί, αν και με το έργο της αστικής ανάπλασης επιβαρύνονται επιπλέον με σκόνη και λάσπες. Οι κάδοι απορριμμάτων πλένονται επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα με το ειδικό όχημα πλύσης κάδων που διαθέτει ο Δήμος.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων με τους κάδους, υποβλήθηκαν δύο προτάσεις στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου και αφορούν:
 • «Προμήθεια Ημι – Βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων»,
 • «Ειδικό υπόγειο σύστημα, προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων», ένα καινοτόμο σύστημα που προβλέπει την εγκατάσταση υπόγειων press-container σε κεντρικά σημεία της πόλης της Βέροιας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος όφειλε να γνωρίζει:
Η διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου άλλα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας Οι Δήμοι έχουν μόνο την αρμοδιότητα της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, οποία εκτελείται έξι ημέρες τη εβδομάδα εξαιτίας της μη λειτουργίας των ΧΥΤΑ της Κυριακή πανελλαδικά.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος :
 • Έκλεισε τους παράνομους Χ.Α.Δ.Α. και συνέβαλλε στην αποκατάστασή τους.
 • Προχώρησε στην έκδοση Άδειας συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων.
 • Ωρίμασε μελέτη και χρηματοδότησε την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Πέτυχε την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου μας με την εξασφάλιση για την περίοδο 2011-2013 προμήθειας δύο τρακτόρων από τον ΟΔΔΥ. Η προμήθεια των αναγκαίων press- containersκαι ενός επιπλέον τράκτρορα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.
Για τη μείωση του όγκου των οργανικών απορριμμάτων, εντάξαμε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, το έτος 2012, την πράξη «Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης και Απορριμματοφόρου Αποκομιδής Βιοδιασπώμενων Απορριμμάτων». Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στα σχολεία.
Υποβάλαμε πρόταση στο ΕΠΠΕΡΑΑ, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων Δήμου Βέροιας», και αναμένεται η έγκρισή της.
Υπάρχει ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση με ανάδοχο για την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της πόλης.

Τη διαχείριση των Αδρανών (Πέτρες, τσιμέντα, χώματα)
Από το 2012 βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για παραχώρηση της χρήσης έκτασης προς τον Δήμο Βέροιας (ΑΣΕΔΑΠΟ), με στόχο την «Οργάνωση και λειτουργία χώρου διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων – αδρανών στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας», στοχεύοντας στην συνολική διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων.
Στο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου  υποβλήθηκε το 2013 πρόταση για την «Προμήθεια Κάδων skip και ειδικού οχήματος μεταφοράς τους», η οποία θα αξιολογηθεί την περίοδο 2014, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη αποκομιδή των ογκωδών αποβλήτων απ΄όλους τους οικισμούς.
Στοχεύοντας στην εξασφάλιση χώρου απόθεσης αδρανών υποβλήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών, μη επικινδύνων αποβλήτων, με παράλληλη ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου απόληψης αδρανών υλικών στη θέση Λιμάκια Δ.Δ. Σφηκιάς πρώην Δ. Μακεδονίδος Ν. Ημαθίας»και αναμένεται η έγκρισή της.

Ανακύκλωση
Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος όφειλε να γνωρίζει:
Με στόχο την επέκταση της Ανακύκλωσης και στα δυσπρόσιτα σημεία του πολεοδομικού ιστού, προμηθεύτηκε το έτος 2012 κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ένα μικρό απορριμματοφόρο μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.
Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων (τηγανέλαια) και την προστασία των υδάτινων πόρων έχει ήδη συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για τη παραγωγή βιοκαυσίμων και ξεκίνησε η εφαρμογή της.
Για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, ήρθαμε σε επαφή με τον Ε.ΣΥ.Φ., την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και το σύλλογο γεωπόνων νομού Ημαθίας με στόχο την ένταξη του Δήμου Βέροιας σε σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.
Υπογράφτηκε σύμβαση με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η συλλογή τους πραγματοποιείται κανονικά, χωρίς προβλήματα.

Δράσεις ευαισθητοποίησης
Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος όφειλε να γνωρίζει:
Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε συνεργασία με συλλόγους και τοπικούς φορείς με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ καθαρισμός περιοχών, διαμόρφωση μονοπατιών κλπ.), όπως :
 • LetsdoitGrecce
 • GenerationAwake
Τακτικά επικοινωνούμε με τους δημότες μέσω Δελτίων Τύπου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέμα περιβάλλοντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.
Διανέμεται ειδικό έντυπο ενημέρωσης των πολιτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν σύμφωνα με τον νέο κανονισμό καθαριότητας του 2013.
Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2013 έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ενημερώσεις για την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και της κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων. Τοποθετήθηκαν κάδοι κομποστοποίησης στα σχολεία ώστε μέσω της παραγωγής compost να γίνει κατανοητή η όλη διαδικασία της κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος όφειλε να γνωρίζει:
Στην πόλη της Βέροιας αναβαθμίστηκαν 21 παιδικές χαρές το 2012 και άλλες 7 στο Μακροχώρι το έτος 2013, όπου μπήκαν νέα πιστοποιημένα όργανα σύγχρονων προδιαγραφών και τοποθετήθηκε ειδικό συνθετικό δάπεδο ασφαλείας.
Η συντήρηση των παιδικών χαρών σε όλο το Δήμο έχει ήδη ξεκινήσει".

Και συνεχίζουμε δυναμικά….
STOP στους προεκλογικούς ρύπους
Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Παπαδόπουλος δήλωσε τα εξής: "Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2014 και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. απόφ. ΥΠ. ΕΣ. 10474/13-03-2014(ΦΕΚ Β649), για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων των εκλογών διατίθεται χώρος προβολής από τα δημοτικά συμβούλια, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ1 του α10 του Ν.4239/2014, του α44 του ΠΔ26/2012, της παρ2 του α5 του Ν3870/2010, των άρθρων 1,2,3,4,5 του Ν2946/2001 και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
Ακολουθώντας την παραπάνω απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία οι χώροι προβολής των υποψήφιων συνδυασμών, που μετέχουν στις εκλογές, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίστηκαν από το δήμο με την υπ' αρ. 164/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την τοποθέτηση των σχετικών ταμπλό, οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των προκαθορισμένων χώρων που τους διατίθενται και η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο που δεν ορίζεται για αυτή τη χρήση δεν επιτρέπεται.
Η ανάρτηση αφισών ή άλλων εντύπων σε διαφορετικούς από τους προκαθορισμένους χώρους, η αυξημένη διασπορά σε κοινόχρηστους χώρους εντύπων, καρτών και φυλλαδίων προκαλούν την αισθητική των συμπολιτών μας, δημιουργούν μια αίσθηση άναρχου τοπίου στην πόλη και δυσχεραίνουν αφάνταστα το έργο της υπηρεσίας Καθαριότητας.
Παρακαλούνται όλοι οι υπεύθυνοι προβολής των υποψήφιων συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές να βοηθήσουν ώστε η πόλη να διατηρηθεί καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε είδους "προεκλογικούς ρύπους".
Είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε το ΣΗΜΕΡΑ καλύτερο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: